Tilbage til bloggen

Kan dine etiketter være mere miljøvenlige? 

Med den øgede opmærksomhed på, at emballage skal designes med henblik på genanvendelighed og cirkularitet, har jeg bemærket, at etiketter ofte bliver forsømt i denne proces. De udgør normalt kun en lille del af den samlede emballage, men de kan både hjælpe eller skabe problemer i forbindelse med genanvendelsen af din emballage. 

Ikke desto mindre er der også en del innovationer på dette område. Etiketter og etikettering bevæger sig også i retning af bæredygtighed og jeg vil gerne give dig et hurtigt overblik over hvad der sker og hvordan du også kan forbedre dine processer. 

Brug så vidt muligt den samme polymer som den primære emballage 

Dette har en afgørende betydning – hvis etikettens polymer er den samme som hovedbeholderen, vil det hele blive genbrugt sammen uden tab af kvalitet i genbrugsmaterialet. Du bør f.eks. bruge PE-etiketter på HDPE-flasker eller tuber. 

Undtagelsen i dette tilfælde er vaske-etiketter, hvor flasker og etiketter adskilles før genbrugsprocessen. 

For glas- eller aluminiumsbeholdere gælder dette naturligvis ikke, da de genanvendes på en anden måde end plastemballage. 

Jeg vil gerne lige nævne fleksibel emballage – hvis du bruger blanke ståposer (eller lignende poser) og selv etiketterer dem, skal du kontrollere, om doypacken ikke er designet til at kunne genbruges. Hvis der er tale om en simpel, klassisk, ikke-genanvendelig pose, vil en ekstra etiket ikke give problemer, da denne type emballage alligevel skal brændes. Men hvis den blanke pose er designet til at være genanvendelig og du påsætter en etiket i en anden polymer eller et andet materiale, så vil posen ikke være genanvendelig længere. Dette er især vigtigt for denne type emballage, da etiketten har en forholdsvis stor masse i forhold til selve posen. 

Etiketter med genbrugsindhold  

De seneste år er der blevet introduceret mange etiketmaterialer på markedet med genanvendt indhold. Standardpapir, vinpapir, PE, PP eller PET – alle har variationer med genanvendt indhold. Der er 2 forskelle, som du bør være opmærksom på – postforbrugeraffald og postindustrielt affald. 

Postforbrugeraffald (normalt betegnet PCR) er den egentlige plast, der indsamles og genanvendes fra affaldsstrømmene. Postindustrielt affald er som regel rester fra materialefremstillingsprocessen. 

Fra vores virksomheds perspektiv er vi begyndt at introducere genanvendt PE med 30 % PCR-indhold i 2020. Efter en indledningsvis langsom testfase fra vores kunders side har det senere fået en hurtig vækst, og det er en af de mest anvendte folier. For et par måneder siden var vi en af de første på markedet til at introducere genanvendt PE med 100 % genanvendt indhold (50 % postforbruger og 50 % postindustriel) og vi kan se lignende udvikling. Efterspørgslen stiger konstant og vi bruger mindre og mindre almindelig PE-folie.  

Forbedret produktivitetstilstand (EPM) 

HP Indig trykmaskine giver os mulighed for at trykke i 3 farver i stedet for 4 standardfarver (CMYK). I de fleste tilfælde vil du ikke engang kunne se forskellen. Da vi trykker stort set alt med HP Indigo maskiner, er dette punkt kun begrænset til digitaltryk. 

Det bedste ved det er bæredygtigheden. Der bruges mindre blæk og trykopgaver bliver udført hurtigere. Disse faktorer resulterer i et 25 % lavere energiforbrug.  

Laserudstansning 

En anden innovation på markedet er laserstansning af etiketter. Ved mindre oplag behøver vi ikke at fremstille og spilde ressourcer på et metalstanseværktøj. Det er ikke kun mere bæredygtigt, men også mere effektivt. Det betyder reduceret opsætningstid, hvilket resulterer i mindre energiforbrug og mindre materialespild. 

Konklusion 

Det er ligeså vigtigt at kigge på etiketter som alt andet almindeligt plastaffald, men de bevæger sig stadig i den mere bæredygtige og cirkulære retning. Din virksomhed og markedsføringsafdeling kan bruge disse værktøjer og få en fordel i forhold til langsommere konkurrenter. Tjek med dine etiketleverandører om hvad de kan tilbyde dig på dette område. Du kan naturligvis også kontakte os. 

 

Vil du tale med os? 

Vi har forståelse for at emballage og bæredygtighed kan være svære emner at gennemskue. Der er mange ting man skal overveje. Vi har derfor besluttet at afsætte tid til at tale med dig om din situation og hjælpe med at finde den optimale løsning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev 

Vælg typen af ​​pose

Ståposer
Poser med sidefold

Vælg posestørrelse

Ståposer
Bemærk venligst, at type og størrelse ikke kan ændres i konfiguratoren efter bekræftelse.
Bekræft og fortsæt

Vælg posestørrelse

Poser med sidefold
Bemærk venligst, at type og størrelse ikke kan ændres i konfiguratoren efter bekræftelse.
Bekræft og fortsæt

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at give dig den bedste oplevelse ved at huske dine præferencer og gentagne besøg. Ved at klikke på "Acceptér" giver du dit samtykke til brugen af alle cookies.

Læs mere
Acceptér